Thank You Page Khoá Học - Quý Tộc

Bước cuối cùng... Check Email Để Xác Minh

Lưu ý: Nếu bạn không thấy email xác nhận từ mình thì hãy check luôn cả hòm thư spam và quảng cáo nhé!

1

Check email của bạn ở mục "Tất cả thư"

Check email của bạn, nếu không thấy email xác nhận từ mình thì hãy check luôn cả hòm thư spam & quảng cáo nhé

2

Mở hòm thư lên để xác nhận email

Mở email có tiêu đề "Xác nhận email của bạn" được gửi từ Quý Tộc lên

3

Nhấn nút "Confirm my email"

Nhấn vào nút "comfirm my email" sau đó chờ khoảng 10 giây khoá học sẽ được gửi tới email của bạn.

Thêm nữa: Email của bạn phải có định dạng là "@gmail.com" thì hệ thống của mình mới gửi email cho bạn được nhé!

>